1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(151)'2017
  5. Прототип програмного комплексу виявлення ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах та оцінювання їх рівня

Прототип програмного комплексу виявлення ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах та оцінювання їх рівня

К.В. Молодецька-Гринчук
Системи обробки інформації. — 2017. — № 5(151). С. 122-129.
УДК 004.056:004.738.5(045)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропоновано прототип програмного комплексу системи підтримки прийняття рішень для виявлення ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах та оцінювання їх рівня. Розроблений прототип програмного комплексу є складовою системи забезпечення інформаційної безпеки держави і автоматизує процеси раннього виявлення загроз у соціальних інтернет-сервісах. В основу моделі прийняття рішень покладено сучасні підходи до інформаційного пошуку, інтелектуального аналізу контенту та синергетичного управління взаємодією акторів для досягнення бажаного стану інформаційної безпеки віртуальних спільнот. Створений макет програмного комплексу дозволяє перевірити адекватність використаних для побудови системи підтримки прийняття рішень методів, моделей і технологічних рішень.


Ключові слова: соціальний інтернет-сервіс, система підтримки прийняття рішень, загроза, інформаційна безпека держави, прототип програмного комплексу, актор, контент, синергетичне управління
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Молодецька-Гринчук К.В. Прототип програмного комплексу виявлення ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах та оцінювання їх рівня. Системи обробки інформації. 2017. № 5(151). С. 122-129. https://doi.org/10.30748/soi.2017.151.16.