1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(151)'2017
  5. Епідеміологічний підхід щодо прогнозування та управління інформаційними інцидентами

Епідеміологічний підхід щодо прогнозування та управління інформаційними інцидентами

В.Л. Шевченко, Ю.М. Щебланін, А.В. Шевченко
Анотації на мовах:


Анотация: Предметом статті є прогнозування та управління інцидентами інформаційної безпеки. Мета статті: використання досвіду моделювання біологічних епідемій для прогнозування результатів великомасштабних інформаційних та кібернетичних атак. В роботі використані методи чисельного моделювання. Проаналізовані існуючі підходи щодо моделювання епідемій в біологічному та комп’ютерному світах. Встановлені аналогії та відмінності епідемій в біологічному та комп’ютерному світах. Запропоновані наочні форми математичних моделей щодо прогнозування динаміки розвитку інформаційних та кібернетичних атак. Проаналізовані властивості латентного періоду інфекцій. Обговорені можливості не руйнівного існування чужинних організмів в біологічних та комп’ютерних системах. Обговорені особливості моделювання. Обговорені умови можливого виникнення детермінованого хаосу. Встановлені залежності впливу певних параметрів на величину піку епідемії. Запропоноване використання визначених параметрів для керування епідеміологічним процесом.


Ключові слова: прогнозуюча модель, логістична функція, епідемія, інформація, атака, інцидент