1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(51)'2017
  5. Дослідження вимірювання низьких частот

Дослідження вимірювання низьких частот

В.Б. Кононов, О.А. Кононова, В.В. Кірвас, С.В. Лозинська
УДК 519.87:316.458.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Предметом вивчення в статті є цифрові частотоміри миттєвих значень, що використовуються в контрольно-перевірочній апаратурі метрологічних ремонтно-відновлювальних груп, які залучаються до проведення антитерористичної операції та процеси їх експлуатації. Метою статті є дослідження процесу вимірювання низьких частот за допомогою цифрових частотомірів миттєвих значень. Задача, що вирішується, – обґрунтування технічних рішень, впровадження яких в практику вимірювання дозволить підвищити точність вимірювання низьких частот, що використовуються при обробці радіолокаційної інформації. В статті розглядається: структурна схема частотоміра миттєвих значень із використанням суматора; часова діаграма роботи частотоміра без синхронізації моменту початку виміру; структурна схема частотоміра миттєвих значень із використанням цифро-аналогового перетворювача. Висновки: запропоновані технічні рішення доцільно використовувати як при модернізації існуючих цифрових частотомірів миттєвих значень, так і при створенні перспективних зразків контрольно-перевірочної апаратури.


Ключові слова: низькі частоти, цифрові частотоміри миттєвих значень, суматор, тригер
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кононов В.Б., Кононова О.А., Кірвас В.В., Лозинська С.В. Дослідження вимірювання низьких частот. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 3(51). С. 62-67.