1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(51)'2017
  5. Синергетичний потенціал формування та сталого розвитку соціальних безпекових систем

Синергетичний потенціал формування та сталого розвитку соціальних безпекових систем

Д.А. Купрієнко, В.В. Крутов, Д.В. Талалай
УДК 351.861
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті обґрунтовано методичний підхід щодо управління синергетичним потенціалом формування та сталого розвитку соціальних безпекових систем. Основна ідея пропонованого підходу полягає у проведенні аналізу інформаційних кластерів зазначених систем на предмет наявності та векторів спрямованості організаційних потенціалів їх компонентів, а також умов їх реалізації. На основі цього обґрунтовано приймаються рішення щодо здійснення управлінських впливів на компоненти систем та умови їх функціонування. Репрезентований підхід доцільно використати при розробці концепцій формування та сталого розвитку соціальних безпекових систем різних рівнів.


Ключові слова: соціальна безпекова система, синергетика, організаційний потенціал, взаємодія, сталий розвиток, моделювання систем
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Купрієнко Д.А., Крутов В.В., Талалай Д.В. Синергетичний потенціал формування та сталого розвитку соціальних безпекових систем. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 3(51). С. 113-124.