1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(51)'2017
  5. Методичний підхід до оцінювання рівня загрози застосування воєнної сили проти України в умовах гібридної війни

Методичний підхід до оцінювання рівня загрози застосування воєнної сили проти України в умовах гібридної війни

В.С. Комаров
Тематика статті: Загальні питання
УДК 355.45
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У сучасних умовах ведення гібридної війни проти України особливої уваги заслуговує вирішення питання щодо визначення ефективної та адекватної системи показників оцінювання намірів і дій протилежної воєнно-політичної сили. На етапах підготовки та на початку гібридної війни, коли реальні наміри й дії противника приховуються або здійснюються демонстративно під виглядом інших заходів чи легенд, традиційна система показників оцінювання є малопридатною для виконання завдань із забезпечення керівництва держави відповідною інформацією. Для усунення цієї невідповідності запропоновано методичний підхід, основна суть якого полягає у створенні єдиного інформаційного простору, подібного до системи координат, шляхом накладання визначених показників оцінювання, які відображають наміри та дії протилежної воєнно-політичної сили, на складові моделі гібридної війни. Його практичне застосування дасть можливість здійснення прогнозу ситуації за реалізованими противником намірами та діями, а також встановлення причинно-наслідкових зв'язків між попередніми й подальшими його намірами та діями в усіх сферах забезпечення національної безпеки України.


Ключові слова: воєнна безпека, гібридна війна, система показників оцінювання, наміри та дії противника
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Комаров В.С. Методичний підхід до оцінювання рівня загрози застосування воєнної сили проти України в умовах гібридної війни. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 3(51). С. 152-155.