1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(30)'2018
  5. Концептуальні основи формування системи забезпечення інформаційної безпеки

Концептуальні основи формування системи забезпечення інформаційної безпеки

О.В. Левченко
УДК 354.42
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті обґрунтовано концептуальний підхід до формування системи забезпечення інформаційної безпеки як складової загальнодержавної системи забезпечення воєнної безпеки. Визначено мету, завдання і функції та розроблено принципи побудови даної системи. З позицій системного підходу запропоновано її базову структуру, що складається з функціональних підсистем. Окреслено призначення і завдання кожної підсистеми.


Ключові слова: мета, завдання, функції, принципи побудови, система забезпечення інформаційної безпеки
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Левченко О.В. Концептуальні основи формування системи забезпечення інформаційної безпеки. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 1(30). С. 7-12. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.30.01.