1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(52)'2017
  5. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту

Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту

С.В. Герасимов, Ю.Є. Шапран, В.В. Кірвас
УДК 519.873:621.389
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Обґрунтований вплив контролю технічного стану радіотехнічних систем морського транспорту на якість виконання завдань щодо морських перевезень. Об’єктом дослідження є вимірювальний контроль параметрів при визначенні технічного стану радіотехнічних систем. Методи дослідження базуються на теорії контролю та теорії ймовірностей, способах комп’ютерного моделювання. Особливістю запропонованого методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту є врахування вагових коефіцієнтів контрольованих і неконтрольованих параметрів і розгляд таких систем як об'єктів, відмови яких нерівноімовірні, та об’єднання поняття методичної та інструментальної достовірностей. Дослідження запропонованого методу за допомогою комп’ютерного моделювання довело адекватність отриманих співвідношень. Розроблений метод пропонується використовувати при постановці та рішенні задач оптимізації параметрів контролю при визначені технічного стану радіотехнічних систем морського транспорту на етапі експлуатації.


Ключові слова: технічний стан, контроль, повнота та достовірність контролю, радіотехнічні системи параметри контролю
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Герасимов С.В., Шапран Ю.Є., Кірвас В.В. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 4(52). С. 5-10.