1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(52)'2017
  5. Застосування мір можливості та необхідності для побудови узагальненої моделі опису нечітких процесів і подій

Застосування мір можливості та необхідності для побудови узагальненої моделі опису нечітких процесів і подій

О.С. Бичков
Тематика статті: Загальні питання
УДК 001.891.572; 004.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В цій роботі за мету ставиться задача побудови узагальненої моделі теорії можливості із використанням крім міри можливості, ще й міру необхідності та математичне обґрунтування такої моделі простору можливостей. Побудова теорії чітко слідує схемі теорії ймовірностей, що дозволяє прослідкувати формальні аналогії та відмінності понять та методів теорії ймовірності та теорії можливостей. Обґрунтовано необхідність введення нової моделі теорії можливостей. Наводяться нові означення. Доводяться фундаментальні леми та теореми. Результати роботи можна застосовувати при моделюванні процесів і поведінки об’єктів, коли неможливо проводити серію експериментів.


Ключові слова: модель простору, міра необхідностей, міра можливостей, продовження мір
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бичков О.С. Застосування мір можливості та необхідності для побудови узагальненої моделі опису нечітких процесів і подій. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 4(52). С. 145-150.