1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(152)'2018
  5. Дослідження методу асинхронних клітинних автоматів при застосуванні в задачах теплопровідності

Дослідження методу асинхронних клітинних автоматів при застосуванні в задачах теплопровідності

Л.М. Шумиляк, В.В. Жихаревич, С.Е. Остапов
Системи обробки інформації. — 2018. — № 1(152). С. 74-79.
УДК 004.942; 536.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Робота присвячена питанням використання клітинно-автоматної моделі для дослідження деяких базових фізичних процесів. На прикладі моделювання процесів переносу тепла розглянуті основні підходи і загальна методологія розробки клітинно-автоматних моделей. Показано, що дані моделі можуть стати альтернативою використанню класичних диференціальних рівнянь. Доведено, що модель у вигляді системи клітинних автоматів є досить зручним інструментальним засобом для дослідження нелінійних задач теплопереносу і може описувати досить складну поведінку системи, незважаючи на простоту її опису. Розглянуто типові задачі теорії теплопровідності та їх розв’язки методом клітинних автоматів. Здійснено аналіз точності обчислень КА-методом. Проведене порівняння швидкості обчислень для задачі Стефана за допомогою КА-методу та відомих сіткових методів.


Ключові слова: фазовий перехід, клітинний автомат, теплопровідність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шумиляк Л.М., Жихаревич В.В., Остапов С.Е. Дослідження методу асинхронних клітинних автоматів при застосуванні в задачах теплопровідності. Системи обробки інформації. 2018. № 1(152). С. 74-79. https://doi.org/10.30748/soi.2018.152.11.