1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(26)'2011
  5. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6

Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6

Н.П. Чорнобородова, М.П. Чорнобородов, А.С. Сіренко
УДК 621.391, 621.372
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проаналізовані причини виникнення втрат у швидкісній характеристиці (ШХ) радіолокаційної станції (РЛС) 35Д6. Виявлено неузгодженість періодів повторення імпульсів зондування з властивостями штатних вагових функцій, застосовуваних за обчислення дискретного перетворення Фур’є (ДПФ). Показано, що не існує вагового вікна, яке було б єдиним оптимальним для режимів випромінювання РЛС 35Д6 з однаковою кількістю імпульсів зондування. Виконано оптимізацію вікон ДПФ за критерієм мінімуму втрат у ШХ. Отримано, що шляхом заміни штатних вагових функцій на оптимальні, можливе зменшення втрат до 10%. За цього, для кожного режиму випромінювання треба застосовувати окрему вагову функцію.


Ключові слова: ДПФ, АЧХ, вагове вікно, фільтр, швидкісна характеристика, втрати
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чорнобородова Н.П., Чорнобородов М.П., Сіренко А.С. Поліпшення швидкісної характеристики РЛС 35Д6. Системи озброєння і військова техніка. 2011. № 2(26). С. 178-182.