1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(152)'2018
  5. Використання коваріаційного аналізу біоімпедансни х сигналів для інформаційної підтримки процедури ультрафільтрації

Використання коваріаційного аналізу біоімпедансни х сигналів для інформаційної підтримки процедури ультрафільтрації

Р.С. Томаш евський
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі наведено обґрунтування та розробка неінвазивної інформаційної технології коваріаційного аналізу і контролю перехідних режимів в біофізичного стану пацієнта при процедурі ультрафільтрації. У статті обґрунтована проблематика дослідження та виконано аналітичний огляд літературних джерел інформації. Запропоновано модель біофізичних процесів в організмі пацієнта при процедурі ультрафільтрації на підставі рівняння Старлинга-Ландіса. Запропонована модель дозволила умовно розділити процедуру ультрафільтрації на три ділянки. Використовуючи математичний апарат класичного коваріаційного розкладання в роботі проведено аналіз біоімпедансних сигналів, отриманих протягом процедури для 7 пацієнтів. Глобальні і локальні тренди, отримані в результаті коваріаційного аналізу, дозволяють ідентифікувати перехідні ділянки процедури. Статистичний аналіз з використанням F - статистики дозволяє значимо тестувати сигнал біоімпедансометрії на наявність і відсутність впливаючого чинника – негативної зміни обсягу судинного русла.


Ключові слова: гемодіаліз, ультрафільтрація, контроль процедури, біоімпедансометрія, коваріацій ний аналіз, рівень значущості