1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(152)'2018
  5. Порядок подання статей у фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

Порядок подання статей у фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

Системи обробки інформації. — 2018. — № 1(152). С. 163-164.