1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(55)'2018
  5. Використання дрібносмаштабної турбулентності для створення суцільного гідроструменя

Використання дрібносмаштабної турбулентності для створення суцільного гідроструменя

І.І. Сидоренко, А.М. Толкачов
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована методика отримання суцільної гідрострумінь з використанням струму з дрібномасштабною турбулентністю, що утворюється в області розпаду решіткової турбулентності та відводиться у струмінь. У такій турбулентній структурі неможливо утворення вихорів, та присутність її у струмені буде перешкоджати утворенню високої турбулентності та затримає розпад струменя. Методика дозволить збільшити дальність дії імпульсних водометів, а також буде корисною у технологіях, де потрібна суцільний струмінь. Наведені приклади використання дрібномасштабної турбулентності у каналах та струменях. Показана відсутність ламінарності у струменях фонтанів типу Jumping Jet, а їхня особлива стабільність пояснена існуванням дрібномасштабної турбулентності, що свідчить на користь реальності концепції запропонованої методики.


Ключові слова: струмінь, турбулентний струм, ізотропна турбулентність, гомогенна турбулентність