1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(53)'2018
  5. Метод координатної прив’язки знімків, отриманих з БПЛА, за елементами зовнішнього орієнтування

Метод координатної прив’язки знімків, отриманих з БПЛА, за елементами зовнішнього орієнтування

С.І. Березіна, С.В. Логачов, О.І. Солонець
УДК 004.932
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті проведено аналіз існуючих методів координатної прив’язки зображень з використанням апроксимуючих функцій та відновлення елементів зовнішнього орієнтування класичними методами за допомогою рядів Тейлора. Встановлено, що ці методи не враховують особливості знімків, отриманих з БПЛА, таких як: наявність великих перспективних спотворень, маленька зона сцени на кадрі, недостатня точність початкових наближень. Досліджено можливість використання симплекс-методу деформуємого багатогранника для вирішення поставленої задачі. При реалізації цього методу для визначення елементів зовнішнього орієнтування камери як незалежні змінні використовувалися кути зовнішнього орієнтування. Просторове положення розраховувалось на підставі кутів та заданих реперних точок.


Ключові слова: координатна прив’язка знімків, елементи зовнішнього орієнтування, апроксимуючі функції, тріангуляційна мережа, симплекс-метод деформуємого багатогранника
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Березіна С. І. Метод координатної прив’язки знімків, отриманих з БПЛА, за елементами зовнішнього орієнтування / С.І. Березіна, С.В. Логачов, О.І. Солонець  // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 1(53). – С. 76-83. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.11.