1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(53)'2018
  5. Методичні основи оцінки контролю захищеності інформаційно-телекомунікаційної мережі спеціального призначення

Методичні основи оцінки контролю захищеності інформаційно-телекомунікаційної мережі спеціального призначення

О.К. Климович
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Під час проведення антитерористичної операції йде пошук доцільних шляхів створення і вдосконалення науково обґрунтованої, економічно доцільної системи захисту інформаційних ресурсів в інформаційнотелекомунікаційних мережах спеціального призначення. Дана робота присвячена розгляду методичних основ оцінки контролю захищеності інформаційно-телекомунікаційних мереж спеціального призначення. Метою статті є підвищення захищеності інформаційно-телекомунікаційних мереж спеціального призначення за рахунок використання у якості базового методу аналізу ієрархій та апарату нейро-нечітких мереж для оцінки захищеності мереж даного класу. Наведена узагальнена характеристика основних груп методів оцінки контролю захищеності інформаційно-телекомунікаційних мереж даного класу. При постановці завдання оцінки контролю захищеності інформаційно-телекомунікаційних мереж спеціального призначення як системи інформаційних ресурсів визначаються її наступні показники: пріоритетність інформації, яка захищається, вірогідність злому, вартість системи захисту, продуктивність системи. Для завдання запропонованих параметрів оцінки захищеності системи можуть використовуватися методи дослідження, які включають теорії: графів, систем підтримки прийняття рішень, нечітких множин, нейронних мереж, методи багатокритеріальної оптимізації, експертні методи. Запропоновано використання у якості базового методу аналізу ієрархій та апарату нейро-нечітких мереж для подальшої розробки методу оцінки контролю захищеності інформаційно-телекомунікаційної мережі спеціального призначення.


Ключові слова: метод аналізу ієрархій, теорія нечітких множин, теорія нейронних мереж, інформаційно-телекомунікаційна мережа спеціального призначення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Климович О.К. Методичні основи оцінки контролю захищеності інформаційно-телекомунікаційної мережі спеціального призначення. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 1(53). С. 143-147. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.20.