1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(53)'2018
  5. Методика визначення параметрів автоматичної точної синхронізації синхронних генераторів

Методика визначення параметрів автоматичної точної синхронізації синхронних генераторів

Б.Т. Кононов, Ю.І. Щербина, А.С. Ушаков
УДК 621.310
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається методика вибору початкових параметрів автоматичної точної синхронізації, в основу якої покладені співвідношення для визначення провалів напруги, які отримуються при розгляданні процесу точної синхронізації синхронних генераторів з використанням рівнянь Парка - Горева. Для визначення параметрів синхронізації використовуються диференціальні рівняння рівноваги напруг, записані в координатах d – q для явнополюсних синхронних генераторів, які крім статорних обмоток мають обмотки збудження й заспокійливі роторні обмотки. Рівняння рівноваги записуються спочатку для струмів, а в подальшому для потокозчеплень. Враховуючи те, що кутові частоти обертання відрізняються одна від одної, в розглядаємих рівняннях коефіцієнти при змінних не залишаються постійними, а залежать від часу та кутової частоти ковзання, що робить рівняння нелінійними. Використовуючи метод загальмованих коефіцієнтів вдається перетворити розглядаємої нелінійні диференціальні рівняння в лінійні диференціальні рівняння з коефіцієнтами, що періодичні змінюються у часі. При подальших перетвореннях ці коефіцієнти змінюються постійною складовою їх розкладу в ряд Фур’є. В результаті розв’язання розглядаємих рівнянь рівноваги напруги знайдені вирази для визначення залежності проекцій напруги на шинах системи при автоматичній точній синхронізації від початкового кута зсуву за фазою між напругами, що вмикаються, й відповідно отримана залежність величини провалу напруги при синхронізації від кута зсуву за фазою між синхронізуємими напругами. З цієї залежності знайдений допустимий з умов забезпечення якості електричної енергії кут вмикання. Розглядаючи рівняння відносного руху роторів генераторів, що вмикаються, отримані граничні фазові траєкторії в координатах «ковзання-кут», які забезпечують проведення успішної точної синхронізації з вимагаємою якістю електричної енергії в процесі синхронізації. Наведені результати розрахунків по визначенню провалів напруг й побудови зон успішної синхронізації. Викладені рекомендації щодо вибору розрахункових режимів роботи при визначенні початкових параметрів синхронізації.


Ключові слова: параметри синхронізації, якість електричної енергії, рівняння Парка – Горевa
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кононов Б.Т., Щербина Ю.І., Ушаков А.С. Методика визначення параметрів автоматичної точної синхронізації синхронних генераторів. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 1(53). С. 148-154. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.21.