1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(31)'2018
  5. Єдиний інформаційний простір – основа ефективної реалізації принципів програмно-цільового планування розвитку озброєння та військової техніки

Єдиний інформаційний простір – основа ефективної реалізації принципів програмно-цільового планування розвитку озброєння та військової техніки

О.О. Головін
УДК 004.652:623
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Обґрунтовано актуальність створення єдиного інформаційного простору з метою підвищення ефективності процесів оснащення і розвитку ОВТ. Показано доцільність інтегрованого використання необхідних інформаційних та розрахункових ресурсів, які мають значну кількість міждисциплінарних відношень, та створені на основі використання різних інформаційних технологій і стандартів. Реалізацію єдиного інформаційного простору запропоновано здійснювати на засадах формування структурної зв’язності між усіма системними компонентами на основі когнітивних ІТ-технологій, які спроможні забезпечити вирішення метазадач аналізу, структуризації, синтезу та вибору з впровадженням принципів трансдисциплінарності. Визначено актуальні наукові завдання, що потребують вирішення для практичної реалізації зазначеного підходу.


Ключові слова: єдиний інформаційний простір; трансдисциплінарні умови; програмне-цільове планування, онтологія
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Головін О.О. Єдиний інформаційний простір – основа ефективної реалізації принципів програмно-цільового планування розвитку озброєння та військової техніки. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 2(31). С. 41-46. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.04.