1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(56)'2018
  5. Метод прогнозування динаміки розвитку спроможностей Збройних Сил України з урахуванням ефективності освоєння фінансових ресурсів

Метод прогнозування динаміки розвитку спроможностей Збройних Сил України з урахуванням ефективності освоєння фінансових ресурсів

О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, С.С. Масловський, А.Д. Бердочник
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті авторами запропоновано метод прогнозування динаміки розвитку спроможностей Збройних Сил України, який дозволить більш коректно здійснювати оцінювання набутого рівня спроможностей Збройними Силами України відповідно визначених обсягів фінансування їх розвитку, а також розроблений метод дозволить прогнозувати динаміку рівня спроможностей Збройних Сил України протягом планового періоду. Коректність отриманих оцінок обумовлюється урахуванням в процесі оцінювання та прогнозування рівня спроможностей ЗС України впливів факторів достатності рівня їх фінансування за минулий період та ефективності освоєння державних коштів в програмах (планах) розвитку ЗС України. Вивчення та аналіз існуючого стану цього питання показує, що питання впровадження методу планування на основі спроможностей у систему оборонного планування достатньо швидко набуває своєї актуальності. Оборонне планування на основі спроможностей – нове питання для України, тому існуючі підходи до оцінювання спроможностей, а тим більш до прогнозування їх динаміки, не завжди відповідають вимогам ефективного використання методу планування на основі спроможностей. Запропонований авторами метод є складовою загальної методології воєнно-економічного обґрунтування програм (планів) розвитку ЗС України.


Ключові слова: метод планування на основі спроможностей, прогнозування динаміки розвитку спроможностей Збройних Сил України, достатність фінансування, ефективність освоєння коштів, потреба в фінансових ресурсах, рівень інфляції, оцінка рівня спроможностей Збройних Сил України
Бібліографічний опис для цитування:
Семененко О.М., Водчиць О.Г., Бойко Р.В., Масловський С.С., Бердочник А.Д. Метод прогнозування динаміки розвитку спроможностей Збройних Сил України з урахуванням ефективності освоєння фінансових ресурсів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 2(56). С. 28-38. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.56.04.