1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(56)'2018
  5. Використання кліткових автоматів у методі ранжування варіантів маршруту польоту ударних літаків для ураження наземних цілей

Використання кліткових автоматів у методі ранжування варіантів маршруту польоту ударних літаків для ураження наземних цілей

Є.С. Воробйов
УДК 004.023
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається задача альтернативного вибору варіанта маршруту польоту ударної авіації для ураження наземних цілей. Дане завдання відноситься до класу задач багатокритеріальної оптимізація і вимагає значних часових і обчислювальних ресурсів для свого вирішення. В роботі розроблено метод отримання сімейства маршрутів відповідно до обраної стратегії ведення бойових дій. Запропоновано метод ранжування маршрутів за показниками паливної економічності, часу польоту та безпеки польотів під час виконання бойового завдання. Основна відмінність розробленого методу полягає в уточненні властивостей тривимірної моделі клітинного автомата решітчастого газу, розробки нового підходу до обчислення ймовірності зміни положення клітини і визначення правил переходу до сусідніх елементів і розробки нових процедур переходу в них. Використання методу параметричної оцінки варіантів маршрутів та їх ранжування для обґрунтування варіанту реалізації під час ведення бойових дій. Розроблені методи дозволяють автоматизувати процес отримання та обґрунтування рішень при плануванні використання груп ударної авіації.


Ключові слова: клітинний автомат, маршрут, маршрут польоту, оптимізація, ранжування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Воробйов Є.С. Використання кліткових автоматів у методі ранжування варіантів маршруту польоту ударних літаків для ураження наземних цілей. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 2(56). С. 39-47. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.56.05.