1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(56)'2018
  5. Методика синтезу пристроїв контролю і тестової діагностики розподілених систем

Методика синтезу пристроїв контролю і тестової діагностики розподілених систем

М.Ю. Лосєв
УДК 504.4.06
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі розглянута методика синтезу універсальних, швидкодіючих багатоканальних пристроїв, яка реализована на основі метода сигнатурного аналізу. Приведений приклад синтезу пристрою, який дозволяє аналізувати результати тестових реакцій в розподілених системах. Практична реалізація запропонованого підходу дозволяє створювати пристрої, в яких досягнуто суттєвого зменшення апаратурних витрат та спрощення технічної реалізації сигнатурних аналізаторів, за рахунок автоматичного формування службової інформації.


Ключові слова: тестовий контроль, технічна діагностика, поліном, що не приводиться, примітивний поліном, регістри зсуву, сигнатурний аналіз, перешкодозахищений код, інформаційних послідовність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лосєв М.Ю. Методика синтезу пристроїв контролю і тестової діагностики розподілених систем. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 2(56). С. 89-92. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.56.12.