Віртуальна реальність в освітньому процесі

В.Є. Климнюк
УДК 004.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті вказано, що одним з найбільш популярних напрямків розвитку віртуальної реальності є освіта, якою із застосуванням технологій віртуальної і доповненої реальності учні середніх і вищих навчальних закладів зможуть взаємодіяти з предметами в віртуальному просторі або брати участь у важливих історичних подіях. У роботі проведено аналіз сучасного стану віртуальної реальності як нового рівня розвитку інформаційних технологій та її впливу на всі сфери суспільства. Виявлені основні напрямки впливу віртуальної реальності на методологію вищої освіти, що може призвести до розширення видів навчальної діяльності, вдосконалення існуючих і виникненню нових організаційних форм, видів і методів навчання, вдосконаленню взаємодії студентів і освітнього простору. Під час розробки та впровадження елементів віртуальної реальності у мультимедійні навчальні комплекси необхідно враховувати можливості закладу вищої освіти, професійний рівень розробників та час, відведений на реалізацію віртуальної реальності у навчальний процес. На сучасному етапі найбільш просто можна реалізувати елементи віртуальної реальності у мультимедійних навчальних комплексах у вигляді симуляцій моделей професійного середовища або структурно-організаційних схем. Основу симуляцій складають технологічні сценарії, які в свою чергу базуються на педагогічних сценаріях. наведено приклад застосування симуляції, як елемента віртуальної реальності в освіті.


Ключові слова: віртуальна реальність, дистанційне навчання, інтерактивність, кіберпростір, комп’ютерна симуляція
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Климнюк В.Є. Віртуальна реальність в освітньому процесі. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 2(56). С. 207-212. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.56.28.