1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(153)'2018
  5. Метод прогнозу параметрів руху високошвидкісного транспорту на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень

Метод прогнозу параметрів руху високошвидкісного транспорту на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень

А.А. Засядько
Системи обробки інформації. — 2018. — № 2(153). С. 27-35.
УДК 519.81:621.372
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Вперше розроблений метод прогнозу параметрів стану рухомих об’єктів при малій кількості точок в експериментальних даних. Метод відрізняється від відомих одночасним використанням диференціальних перетворень і багатокритеріальної оптимізації, що дає можливість збільшити діапазон прогнозу параметрів стану транспортних засобів. Багатокритеріальна оптимізація зводить некоректну задачу екстраполяції до стійкої задачі розв’язання системи кінцевих рівнянь. В тому випадку, коли відомі методи дають неприйнятний результат, застосування розробленого методу дозволяє отримати розв’язок в межах заданої похибки. Розроблений метод дозволяє здійснити прогноз експериментальних даних в різних додатках. В роботі розглянутий прогноз параметрів руху швидкісного потягу.


Ключові слова: прогноз експериментальних даних, некоректна задача, багатокритеріальна оптимізація, диференціальні перетворення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Засядько А.А. Метод прогнозу параметрів руху високошвидкісного транспорту на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень. Системи обробки інформації. 2018. № 2(153). С. 27-35. https://doi.org/10.30748/soi.2018.153.03.