1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(153)'2018
  5. Метод подання поверхневої структури повідомлень на обмеженій природній мові взаємодії операторів з автоматизованою системою управління повітряним рухом

Метод подання поверхневої структури повідомлень на обмеженій природній мові взаємодії операторів з автоматизованою системою управління повітряним рухом

М.І. Литвиненко, С.Г. Шило, І.О. Борозенець, В.С. Мажаров
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі запропоновано метод обробки та формалізації повідомлень операторів автоматизованої системи управління повітряним рухом на обмеженій мові взаємодії. Отримано модель обмеженої природньої мови взаємодії, що враховує особливості професійної мови користувачів та внутрішньої мови інтелектуальної системи. Тексти обмеженої природньої мови являють собою поверхневу структуру мови взаємодії, вирази внутрішньої мови інтелектуальної системи являють собою рівень сенсу. Поверхнево-синтаксичний рівень мови задається структурою іменних груп, глибинний рівень – деревами синтаксичного підпорядкування, в яких встановлено семантичні відношення. При цьому зв’язки між словоформами встановлюються не тільки з використанням знань про синтаксис мови, але і знань з проблематики предметної області, та семантики внутрішньої мови інтелектуальної системи. Проміжними рівнями при переході від поверхневою структури повідомлень до рівня сенсу є іменні групи та дерева синтаксичного підпорядкування.


Ключові слова: інформаційна модель, мова взаємодії, іменні групи, дерева синтаксичного підпорядкування