1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(153)'2018
  5. Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання

Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання

І.В. Кириченко, І.Ю. Шубін
Системи обробки інформації. — 2018. — № 2(153). С. 100-107.
УДК 004.89:519.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У цій статті представлено концепцію пошукової системи на базі мультиагентного підходу для систем електронного навчання. Визначено основні функції мультиагентної системи інформаційного пошуку навчальних ресурсів, запропоновано компонентну архітектуру на чотирьох типах агентів: краулер, оцінювач, індексатор та координатор. Пошук навчальних об’єктів розглянуто з трьох аспектів: пошук архівів (репозитаріїв), пошук навчального контенту в одному архіві та пошук навчальних ресурсів. Виділені задачі доповнюють одна одну та разом реалізують функцію пошуку у багатьох архівах, що є однією з важливих складових колаборативної системи електронного навчання. Запропоновано ідею поступового звуження простору пошуку на основі використання методу компараторної ідентифікації. Компаратор дозволяє реалізувати оцінку результату пошуку на основі предикату еквівалентності з використанням предметної онтології. Отримані результати можуть бути використані для реалізації агентної системи інтелектуального пошуку навчальних об’єктів в системах електронного навчання.


Ключові слова: інформаційний пошук, пошукова система, мультиагентний підхід, електронне навчання, дескрипторний пошук, компараторна ідентифікація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кириченко І.В., Шубін І.Ю. Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання. Системи обробки інформації. 2018. № 2(153). С. 100-107. https://doi.org/10.30748/soi.2018.153.13.