1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(153)'2018
  5. Розробка несиметричної крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах

Розробка несиметричної крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах

С.П. Євсєєв, О.С. Циганенко
Системи обробки інформації. — 2018. — № 2(153). С. 127-135.
УДК 004.056.55
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються способи модифікації лінійних блокових кодів (еліптичних кодів) для побудови криптокодових конструкцій. Детально розглянуто метод модифікації шляхом укорочення. Запропоновано математичну модель модифікованої несиметричної крипто-кодової системи (МНККС) Нідеррайтера на еліптичних кодах. Пропонуються прикладні алгоритми формування та розшифрування криптограми в МНККС на основі модифікованих крипто-кодових конструкцій. Розроблена блок-схема алгоритмів формування та розшифрування криптограми в МНККС Нідеррайтера на основі модифікованих крипто-кодових конструкцій з урахуванням особливостей реалізації. Проведено дослідження властивостей модифікованої НККС Нідеррайтера: досліджено залежність складності формування криптограми, складності розкодування криптограми, складності злому та складності кодування. За результатами досліджень, не зважаючи на зменшення потужності поля після модифікації для МНККС, характеристики таких крипто-кодових конструкцій виявилися, як мінімум, не гірше традиційної НККС Нідеррайтера. Таким, чином розглянута МНККС Нідеррайтера є конкурентоздатною системою забезпечення основних послуг безпеки та є перспективним напрямком досліджень по зниженню енерговитрат крипто-перетворень в ККС з використанням кодових конструкцій, шляхом їх модифікації.


Ключові слова: несиметричні крипто-кодові системи, модифіковані крипто-кодові конструкції, укорочені коди, Нідеррайтер
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Євсєєв С.П., Циганенко О.С. Розробка несиметричної крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах. Системи обробки інформації. 2018. № 2(153). С. 127-135. https://doi.org/10.30748/soi.2018.153.16.