1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(27)'2011
  5. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МУЛЬТИСЕРВІСНОГО КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ НА ОСНОВІ ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОЇ GERT-МЕРЕЖІ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МУЛЬТИСЕРВІСНОГО КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ НА ОСНОВІ ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОЇ GERT-МЕРЕЖІ

С.Г. Семенов, Є.В. Мелешко, Я.В. Ілюшко
Анотації на мовах:


Анотация: Проведений аналіз підходів до математичного моделювання інформаційно-телекомунікаційних систем в цілому, і можливостей математичного моделювання сучасних телекомунікаційних мереж за допомогою GERT-систем зокрема. Розроблена математична модель мультисервісного каналу зв'язку на основі експоненціальної GERT-мережі. Отриманий аналітичний вираз для розрахунку щільності розподілу часу передачі повідомлення в каналі зв'язку мережі NGN. Доведена теорема про неможливість породження полюсів другого і третього порядку, визначеним в результаті математичного моделювання, многочленом.


Ключові слова: мультисервісний канал зв'язку, математична модель, граф, мережі NGN, GERT-мережі