1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(54)'2018
  5. Напрями удосконалення автоматизованих систем управління для артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України

Напрями удосконалення автоматизованих систем управління для артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України

Л.С. Демидко, П.Є. Трофименко, Г.В. Сорокоумов, І.С. Луговський
УДК 623.41
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються загальні напрями, які доцільно врахувати під час удосконалення автоматизованих систем управління артилерії Сухопутних військ ЗС України. Сучасний рівень розвитку обчислювальної техніки, засобів зв’язку і передачі даних, інформаційних технологій відкриває широкі можливості щодо автоматизації процесів управління. Існуючі математичні методи дозволяють формалізувати основні задачі управління. Все це створює передумови для успішної розробки і втілення КАУ артилерійськими частинами та підрозділами. Нові форми та способи застосування військ, прийняття нових військово-стратегічних концепцій наприкінці ХХ – початку ХХІ сторіччя значно посилили увагу військово-політичного керівництва провідних у воєнному відношенні країн членів НАТО до питань управління Збройними Силами на усіх рівнях і особливо у ланці рота (батарея) – батальйон (дивізіон).У статті проведено аналіз закордонних зразків автоматизованих систем управління (АСУ) для артилерійських підрозділів та еволюція їх розвитку. З урахуванням досвіду та досягнень армій передових країн світу у піднятому питанні, намічені напрями удосконалення вітчизняних АСУ артилерії на сучасному етапі. Результати досліджень показали, що головною метою удосконалення вітчизняних АСУ є поєднання апаратних і програмних засобів картографічного забезпечення типу ГІС повної автоматизації усіх розрахунків, а також передачі команд та цілевказань через цифрові канали зв’язку (короткохвильові та цифрові радіостанції, що відповідають стандартам захищеного зв’язку армій НАТО).


Ключові слова: автоматизована система управління (АСУ), тактико-технічні характеристики (ТТХ), автоматизована система управління тактичної ланки (АСУТЛ), комплекс автоматизованого управління (КАУ)
Бібліографічний опис для цитування:
Демидко Л.С., Трофименко П.Є., Сорокоумов Г.В., Луговський І.С. Напрями удосконалення автоматизованих систем управління для артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 2(54). С. 83-88. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.11.