1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(54)'2018
  5. Методичні рекомендації щодо формування методології воєнно-економічного обґрунтування (супроводження) програм розвитку Збройних Сил України

Методичні рекомендації щодо формування методології воєнно-економічного обґрунтування (супроводження) програм розвитку Збройних Сил України

О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, С.С. Масловський, О.А. Корочкін
Тематика статті: Загальні питання
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті авторами наведені основні проблемні питання функціонування системи оборонного планування за напрямом воєнно-економічного обґрунтування програм та планів розвитку Збройних Сил України. Аналіз змісту та сутності існуючих проблем показує необхідність поєднання існуючих часткових поглядів обґрунтування доцільності заходів та обсягів їх виконання в планах і програмах розвитку ЗС України в єдину методологію воєнно-економічного обґрунтування програм розвитку ЗС України. Авторами у статті наведений ряд практичних рекомендацій щодо формування цієї методології, розкриті концептуальні положення понятійно-термінологічного апарату, наведена загальна структура методичного апарату та очікувані прогнозовані результати впровадження її в процеси функціонування системи оборонного планування в Збройних Силах України.


Ключові слова: воєнно-економічне обґрунтування, методологія воєнно-економічного обґрунтування програм розвитку Збройних Сил України, методичний апарат воєнно-економічного обґрунтування програм розвитку Збройних Сил України
Бібліографічний опис для цитування:
Семененко О.М., Водчиць О.Г., Бойко Р.В., Добровольський Ю.Б., Масловський С.С., Корочкін О.А. Методичні рекомендації щодо формування методології воєнно-економічного обґрунтування (супроводження) програм розвитку Збройних Сил України. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 2(54). С. 142-150. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.20.