1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(32)'2018
  5. Розробка оптимального алгоритму обробки навігаційної інформації

Розробка оптимального алгоритму обробки навігаційної інформації

М.В. Борисенко, С.В. Герасимов, О.І. Костенко, Д.В. Макарчук
Анотації на мовах:


Анотация: Показано, що призначенням навігаційної системи або комплексу навігаційних систем будь-якого об’єкта є вироблення в результаті проведення вихідних вимірювань і їх подальшої обробки вектора навігаційних параметрів, що використовується у подальшому в системах управління рухом об’єкта. Вироблення навігаційних параметрів у таких системах основане на алгоритмі «ідеальної роботи», який при безнадмірній системі датчиків первинної інформації (вимірювачів швидкості та курсу, а також прискорення та кутів, які задають положення гіроскопів) і в припущенні відсутності похибок цих датчиків забезпечує безпомилкове вироблення навігаційних параметрів. Реалізація алгоритму «ідеальної роботи» забезпечує незбуреність систем корисним сигналом, за який виступають дійсні значення навігаційних параметрів. Незважаючи на те, що незалежність помилок систем від істинного руху об'єкта з урахуванням мультиплікативних складових похибок, неминучого згладжування високочастотних переміщень об'єкта за рахунок інерційності датчиків виконується наближено, алгоритм роботи системи зчислення координат і інерціальної системи прагнуть максимально наблизити до алгоритму «ідеальної роботи». З цією метою у статті обґрунтований математичний апарат для розробки оптимального алгоритму обробки навігаційної інформації. Запропонований оптимальний алгоритм обробки навігаційної інформації для забезпечення необхідної точності визначення положення об’єкта на маршруті руху.


Ключові слова: навігаційна система, навігаційна інформація, алгоритм обробки, позиція об'єкта, маршрут руху