1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(32)'2018
  5. Обгрунтування методу обробки різнотипної розвідувальної інформації в геоінформаційних системах спеціального призначення

Обгрунтування методу обробки різнотипної розвідувальної інформації в геоінформаційних системах спеціального призначення

О.А. Кошлань
Анотації на мовах:


Анотация: Геоінформаційні системи все частіше використовуються у військовій сфері та дозволяють по-новому підходити до збору, обробки, відображення і розповсюдження просторової інформації, даних і знань про територію для ефективного використання при вирішенні військово-прикладних задач, пов’язаних з інвентаризацією, аналізом, моделюванням, прогнозуванням та управлінням військами в умовах ведення воєнних дій. Зазначена особливість обумовлює необхідність обробки не тільки географічної інформації, але й оперативної інформації, основною складовою якої є розвідувальна інформація. Додавання оперативної інформації в геоінформаційні системи, як окремої складової призводить до підвищення обчислювальної складності та зниження їх ефективності. З метою підвищення ефективності застосування геоінформаційних систем спеціального призначення, зниження обчислювальної складності та створення прикладного програмного забезпечення автором в зазначеній статті проведений порівняльний аналіз методів обробки різнотипної розвідувальної інформації в геоінформаційних системах спеціального призначення. В зазначеній статті використані основні положення теорії нечітких множин, факторного аналізу, теорії експертних систем, нейронних мереж, штучного інтелекту, хаотичних часових рядів, методів спектрального аналізу та інші. За результатами проведеного порівняльного аналізу методів обробки різнотипної розвідувальної інформації в геоінформаційних системах спеціального призначення встановлено, що найбільш доцільно для отримання інтегрованої оцінки на основі аналізу факторів, представлених в числовий і вербальній формі, використовувати метод теорії нечітких множин і нечіткого виводу. Напрямком подальших досліджень слід вважати розробку методики обробки різнотипної розвідувальної інформації в геоінформаційних системах спеціального призначення та розробку методики настроювання баз знань сучасних інформаційних систем обробки різнотипної розвідувальної інформації в геоінформаційних системах спеціального призначення на базі генетичного алгоритму.


Ключові слова: геоінформаційні системи, розвідувальна інформація, оперативна інформація, різнотипна інформація, теорія нечітких множин, програмне забезпечення