1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(32)'2018
  5. Програмне забезпечення моделювання процесів витрачання і поповнення ресурсу угрупувань технічних об'єктів

Програмне забезпечення моделювання процесів витрачання і поповнення ресурсу угрупувань технічних об'єктів

С.В. Лєнков, І.В. Толок, Є.С. Лєнков, В.М. Цицарєв
Тематика статті: Загальні питання
УДК 681.3(07)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті наводяться результати програмного забезпеченням (ПЗ), для реалізації моделі процесів витрачання та поповнення ресурсу (ПВПР) угрупування технічних об'єктів. Спочатку коротко описана сама модель ПВПР, яка призначена для прогнозування складу та ресурсу угрупування на заданому інтервалі часу її експлуатації. Параметрами моделі є: стан угрупування в поточний момент часу; нормативні показники ресурсу об'єктів і параметри, що визначають процес поповнення їх ресурсу при їх експлуатації в складі цього угрупування; очікувана середня інтенсивність витрачання ресурсу об'єктів; плани ремонту, списання (припинення експлуатації) і поставки в угрупування нових об'єктів. Модель ПВПР реалізована методом імітаційного моделювання на мові програмування Delphi. Для кращого розуміння способу реалізації моделі наведено коротке пояснення класів програмних об'єктів, закладених в основу алгоритмів моделювання. Розроблене ПЗ є не тільки реалізацією моделі ПВПР, а являє собою програмну систему, яка, з одного боку, дозволяє генерувати різні варіанти угрупувань і досліджувати їх властивості та особливості, а з іншого боку, надає можливість вирішувати завдання прогнозування складу та ресурсу для конкретних угрупувань, що задаються користувачем, для цього використовується вбудована (інтегрована в програму) база даних. Прогнозування складу і ресурсу угрупування може здійснюватися в одному з наступних режимів: «нормативне планування», коли плани ремонту, списання та поставки нових об'єктів реалізуються в суворій відповідності до встановлених для цього угрупування нормативами; «планування користувача», коли всі дії по поповненню ресурсу здійснюються за планами, що задається користувачем. Наводиться короткий опис користувальницького інтерфейсу ПЗ та наведені приклади результатів моделювання.


Ключові слова: ресурс технічного об'єкта, термін служби технічного об'єкта, склад і ресурс угрупування технічних об'єктів, плани ремонту, списання та поставок нових об'єктів, моделювання процесів витрачання та поповнення ресурсу.
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лєнков С.В., Толок І.В., Лєнков Є.С., Цицарєв В.М. Програмне забезпечення моделювання процесів витрачання і поповнення ресурсу угрупувань технічних об'єктів. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 3(32). С. 120-127. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.32.16.