1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(154)'2018
  5. Метод адаптивної обробки навігаційної інформації в умовах невизначеності

Метод адаптивної обробки навігаційної інформації в умовах невизначеності

С.В. Герасимов, Д.В. Макарчук, О.І. Костенко
Системи обробки інформації. — 2018. — № 3(154). С. 19-25.
УДК 626.4:681.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Показано, що інтерпретація невідомих параметрів моделі сигналу як випадкових величин, як правило, має умовний характер. Розглянутий підхід є одним з прийомів оцінювання, що зводить задачу адаптивної обробки до задачі оптимальної фільтрації. Більш того, ефективність побудованої на цій основі адаптивної процедури, виявляється, істотно залежить від ступеня впливу виду й параметрів щільності похибок на результат оцінювання вектора навігаційних параметрів. Синтезовано метод адаптивної обробки навігаційної інформації в умовах невизначеності основних помилок навігаційних систем, в якому через механізми на основі рекурентних цільових нерівностей дискретизується вектор невизначених параметрів. Особливістю даного методу є те, що обробка навігаційної інформації забезпечується при завданні невизначених параметрів, які відрізняються один від одного не тільки чисельними значеннями параметрів, але й структурою. Встановлено, що у випадку динамічної зміни моделей сигналів необхідно використовувати алгоритм пульсуючого фільтра, який використовує апроксимацію Гауса апостеріорної щільності на кожному кроці дискретного часу, мінімізуючи таким чином наростання кількості можливих наборів послідовно діючих моделей з ростом часу фільтрації.


Ключові слова: адаптивна обробка, модель, навігаційна інформація, навігаційні системи, невизначеність, фільтрація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Герасимов С.В., Макарчук Д.В., Костенко О.І. Метод адаптивної обробки навігаційної інформації в умовах невизначеності. Системи обробки інформації. 2018. № 3(154). С. 19-25. https://doi.org/10.30748/soi.2018.154.03.