1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(154)'2018
  5. Методика оцінки доцільності виготовлення перспективного виробу за перевагами впливу множини якісних факторів природи

Методика оцінки доцільності виготовлення перспективного виробу за перевагами впливу множини якісних факторів природи

В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, С.В. Лазебник, О.О. Хмелевська
Системи обробки інформації. — 2018. — № 3(154). С. 64-73.
УДК 519.8+004.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Пропонується методика оцінки в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності доцільності виготовлення перспективного виробу за перевагами впливу множини якісних факторів природи. Формалізований опис множини якісних факторів природи подається введенням до розгляду лінгвістичної функції множини лінгвістичних змінних. Кожному нечіткому числу як значенню кожної лінгвістичної змінної, які складають множину, ставиться нечітка підмножина, для якої формується функція належності. Множина лінгвістичних змінних відповідає множині будь-якої розмірності якісних факторів природи, які, за розумінням ОПР, вводяться нею до розгляду в залежності від природного призначення перспективного вибору. Підмножина лінгвістичних змінних, яка відповідає прийнятому ОПР рівню недомінованості, - функції належності ядра нечіткого відношення строгої переваги, - якісних факторів природи, складає підмножину змінних лінгвістичної функції множини лінгвістичних змінних. Сутність функціональної залежності лінгвістичних змінних, які визначають лінгвістичну функцію, визначається ОПР на основі відомих арифметичних операцій та тлумачення вимог до перспективного виробу. Сформована функціональна залежність лінгвістичної функції лінгвістичних змінних покладена в основу визначення змісту переліку альтернатив прийняття рішення щодо доцільності виготовлення перспективного зразка виробу. Порівняння сутності функцій належності лінгвістичної функції множини лінгвістичних змінних, які відповідають різним альтернативам, дозволяє ОПР прийняти рішення щодо доцільності альтернативи в залежності від наявності змісту та розміру її ресурсів.


Ключові слова: нечітка нестохастична невизначеність, якісні фактори природи, лінгвістична функція множини лінгвістичних змінних, функція належностей
Бібліографічний опис для цитування:
Більчук В.М., Дзеверін І.Г., Лазебник С.В., Хмелевська О.О. Методика оцінки доцільності виготовлення перспективного виробу за перевагами впливу множини якісних факторів природи. Системи обробки інформації. 2018. № 3(154). С. 64-73. https://doi.org/10.30748/soi.2018.154.09.