1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(57)'2018
  5. Модель похибок навігації в аномальному гравітаційному полі Землі

Модель похибок навігації в аномальному гравітаційному полі Землі

С.В. Герасимов, Д.В. Макарчук, О.І. Костенко
УДК 626.4:681.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Показано, що при вирішенні задачі навігації за допомогою інерційних навігаційних систем, що знаходяться під впливом гравітаційного поля Землі, невідома «аномальна» частина гравітаційного поля є джерелом похибок навігації. Тому при аналізі точності інерціальної навігації виникає потреба в одночасному врахуванні збурень, породжених як аномальним гравітаційним полем, так і інструментальними похибками чутливих елементів – гіроскопів, акселерометрів, описуваних, як правило, методами теорії випадкових процесів. Метою статті є розробка моделі похибок навігації в аномальному гравітаційному полі Землі. При аналізі точності інерціальної навігації виникає потреба в одночасному врахуванні збурень, які породжуються як аномальним гравітаційним полем, так і інструментальними похибками чутливих елементів методами теорії випадкових процесів. Отримані співвідношення щодо зв'язку між похибками інерціальної системи у виробленні координат і курсу об'єкта, з одного боку, і помилками побудови вертикалі та інерціального тригранника з іншого. Наведені рівняння похибок побудови вертикалі з урахуванням помилок горизонтування платформи з акселерометрами і інструментальних похибок акселерометрів.


Ключові слова: гравітаційне поле Землі, модель, похибки навігації, гіроскопи, акселерометри
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Герасимов С.В., Макарчук Д.В., Костенко О.І. Модель похибок навігації в аномальному гравітаційному полі Землі. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 3(57). С. 109-114. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.57.16.