1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(57)'2018
  5. Постановка задачі оптимального оцінювання радіальної швидкості цілі при врахуванні корельованих флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів прийнятої пачки

Постановка задачі оптимального оцінювання радіальної швидкості цілі при врахуванні корельованих флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів прийнятої пачки

В.Д. Карлов, О.Л. Кузнєцов, А.М. Артеменко
УДК 621.391.26
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті із загальних позицій теорії радіолокації розглянуто методологічні основи оцінювання радіальної швидкості при використанні когерентної пачки радіоімпульсів стосовно випадку наявності у відбитих від цілі радіоімпульсах корельованих флуктуацій початкових фаз. Розгляд проводиться в припущенні, що на вхід приймального пристрою РЛС надходить адитивна суміш відбитих від цілей сигналів й некорельованого гаусівського шуму. Оцінювання доплеровського зміщення частоти відбитого від цілі сигналу здійснюється за критерієм максимуму натурального логарифма відношення правдоподібності усередненого по усім можливим значенням випадкових неінформативних параметрів. Вважається, що фазові флуктуації радіоімпульсів прийнятої пачки розподілені за нормальним законом с нульовим середнім, а кореляція фазових флуктуацій зі збільшенням інтервалу між радіоімпульсами пачки убуває за експоненціальним або знакозмінним законами. Отримано розподіл щільності імовірності випадкових складових різниць фаз симетричних радіоімпульсів пачки. Показано, що оптимальне оцінювання радіальної швидкості цілі пов’язано із оцінюванням даних різниць фаз. Врахування флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів прийнятої пачки при вимірюванні радіальної швидкості цілі дозволить покращити показники якості радіолокаційного спостереження складних, малопомітних та маневруючих цілей, а також забезпечить можливість проведення оптимізації часо-частотної обробки радіолокаційного сигналу в когерентно-імпульсних РЛС.


Ключові слова: когерентна пачка радіоімпульсів, радіальна швидкість, корельовані флуктуації, початкова фаза, гаусівський шум, відношення правдоподібності, оптимальне вимірювання, радіолокаційне спостереження
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Карлов В.Д., Кузнєцов О.Л., Артеменко А.М. Постановка задачі оптимального оцінювання радіальної швидкості цілі при врахуванні корельованих флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів прийнятої пачки. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 3(57). С. 115-121. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.57.17.