1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(57)'2018
  5. Дослідження впливу використання індексів в таблицях реляційних баз даних

Дослідження впливу використання індексів в таблицях реляційних баз даних

С.В. Мінухін, В.Ю. В’юненко
УДК 004.652.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Досліджено вплив структури таблиць бази даних Microsoft SQL Server на швидкість виконання запитів до цих таблиць, а також вплив використання індексів на швидкість виконання запитів вибірки даних. За результатами дослідження визначено рекомендації щодо вибору структури таблиць баз даних та використання кластеризованих та некластеризованих індексів для підвищення продуктивності виконання запитів додавання, видалення та вибірки даних. Результати дослідження можуть бути використані для подальшої розробки бази даних з використанням індексів для отримання гарних показників продуктивності виконання запитів.


Ключові слова: база даних, індексація, кластеризований індекс, некластеризований індекс, кластеризована таблиця, купа, продуктивність запитів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Мінухін С.В., В’юненко В.Ю. Дослідження впливу використання індексів в таблицях реляційних баз даних. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 3(57). С. 127-133. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.57.19.