1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(57)'2018
  5. Методика зниження енергетичних характеристик поражаючого елементу після відбиття від перешкоди

Методика зниження енергетичних характеристик поражаючого елементу після відбиття від перешкоди

О.І. Біленко, О.О. Кириченко, Д.В. Павлов
Анотації на мовах:


Анотация: Удосконалення зброї сил безпеки на сьогодні є актуальною проблемою оскільки антитерористична та правоохоронна діяльність стають важливими складовими вирішення сучасних конфліктів. В той же час, майже у всьому світі поліція та інші безпекові служби ще досі використовують звичайну бойову зброю у правоохоронній, антитерористичній діяльності та при виконанні інших силових завдань всередині держави. Як показує відповідний аналіз, питання розробки спеціальної зброї для сил безпеки, на відміну від бойової зброї, досі залишаються недостатньо розвинутими. Одним з проблемних питань застосування вогнепальної зброї силами безпеки є можливість ураження сторонніх осіб, представників дружніх сил та самого стрільця у результаті рикошету поражаючого елементу від твердих поверхонь. У статті розглянуто можливість підвищення безпечності застосування вогнепальної зброї в умовах ризику рикошету за рахунок зниження швидкості руху поражаючого елементу після його відбиття від поверхні перешкоди до прийнятного рівня, зокрема за рахунок змінювання механічних властивостей матеріалу поражаючого елементу. Встановлено, що наряду з міцністю матеріалу, з якого виготовлений поражаючий елемент, важливим чинником, який впливає на розв’язання завдання забезпечення безпеки застосування стрілецької зброї з урахуванням рикошету є також його щільність. Це обумовлено впливом щільності матеріалу поражаючого елементу на балістичний коефіцієнт, отже на динаміку падіння його швидкості на траєкторії польоту. Розроблено методику забезпечення безпечності поражаючого елементу після відбиття від перешкоди на основі вибору його матеріалу. Використано відомі залежності та методи зовнішньої та термінальної балістики. Результати можуть бути використані для модернізації існуючих або при розробленні нових боєприпасів для стрілецької зброї сил безпеки. Напрямком подальшого дослідження є вивчення впливу характеру ослаблення елементів конструкції поражаючого елементу на його енергетичні характеристики після відбиття від перешкоди.


Ключові слова: стрілецька зброя, сили безпеки, безпечність застосування зброї, рикошет, умовний коефіцієнт відновлення