1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(57)'2018
  5. Раціональне використання земель Великобурлуцького району Харківської області через впровадження еколого-ландшафтного землеустрою

Раціональне використання земель Великобурлуцького району Харківської області через впровадження еколого-ландшафтного землеустрою

С.А. Отечко
Тематика статті: Екологічні питання
УДК 323.37
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Мета дослідження полягала у виявленні механізмів покращення земельного фонду Великобурлуцького району Харківської області. Предметом дослідження, розкритого в статті, стало впровадження екологоландшафтного землеустрою в межах визначеної території. Дослідження ґрунтується на екологоландшафтному та, в деякій мірі, на агроекологічному підходах. Проведене еколого-ландшафтне зонування території Хатнянської сільської ради. Були сформовані однорідні ділянки в ландшафтному плані, до яких прив’язано систему господарства, землеробства, природоохоронні заходи. Запроектовані організаційнотериторіальні заходи, що підвищують екологічну стійкість території. Проведений комплекс робіт, що включає: оцінку рельєфу місцевості з виділенням абсолютних і відносних висот, ступеня розчленування рельєфу; аналіз стану балкової мережі місцевості в розрізі урочищ; аналіз поширення ґрунтів; аналіз кліматичних особливостей тощо. Матеріали еколого-ландшафтного зонування було розширено виробничою класифікацією земель. Були відібрані та запропоновані найбільш доцільні та необхідні заходи щодо покращення земельного фонду досліджуваної території.


Ключові слова: ландшафт, агроландшафт, агросистема, екосистема, місцевість, урочище, фація, еколого-ландшафтний підхід, агроекологічний підхід, раціональне використання земель
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Отечко С.А. Раціональне використання земель Великобурлуцького району Харківської області через впровадження еколого-ландшафтного землеустрою. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 3(57). С. 157-163. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.57.24.