1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(33)'2018
  5. Вибір раціонального варіанту проведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами

Вибір раціонального варіанту проведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами

С.М. Звиглянич, М.П. Ізюмський, С.В. Орлов
УДК 623
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянутий підхід до оцінки дій розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Предме-том дослідження є процес організації ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів. Метою статті є обґрунтування способу проведення оцінки дій безпілотних літальних апаратів при проведенні повітряної розвідки, суть якого полягає в кількісному обґрунтуванні раціонального варіанту проведення повітряної розвідки з урахуванням можливостей зенітних ракетних комплексів системи проти-повітряної оборони противника. Розглянути аналітичні залежності, що відбивають основні характерис-тики розвідувальних безпілотних літальних апаратів. В сукупності із запропонованою імітаційною модел-лю подолання безпілотними літальними апаратами системи протиповітряної оборони противника, вони дають можливість оцінити ефективність вибраного варіанту повітряної розвідки за значенням вартості знімання інформації з одиниці площі земної поверхні. Приведені розрахунки спираються на методи дослі-дження операцій. Запропонований підхід дозволяє в достатній мірі врахувати можливості системи проти-повітряної оборони противника, тим самим забезпечити вибір раціонального варіанту проведення повіт-ряної розвідки заданого району дислокації військ противника.


Ключові слова: система ППО, зенітні керовані ракети, зенітні ракетні комплекси, безпілотні літаль-ні апарати,повітряна розвідка
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Звиглянич С.М., Ізюмський М.П., Орлов С.В. Вибір раціонального варіанту проведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 4(33). С. 21-27. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.03.