1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(33)'2018
  5. Перспективні напрямки розробки бортових навігаційних систем літальних апаратів для потреб збройних сил України

Перспективні напрямки розробки бортових навігаційних систем літальних апаратів для потреб збройних сил України

І.О. Кашаєв, В.М. Петров, О.М. Компанієць,Є.І. Кашаєв, С.В. Денисова
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті основні напрями трансформації збройної боротьби на сучасному етапі і вплив засобів радіоелектрон-ної боротьби на бортові навігаційні системи літальних апаратів та питання створення бортових навігаційних систем літальних апаратів. Показана необхідність створення бортових комплексованих навігаційних систем літальних апара-тів інваріантних до дії перешкод сигналам глобальних супутникових навігаційних систем. Розглянуті напрями розвитку засобів збройної боротьби в повітряному просторі і шляхи підвищення ефективності навігації і наведення літальних апаратів з урахуванням можливостей придушення навігаційних сигналів, стану і рівню розвитку робіт в області наві-гації і координатно-часового забезпечення провідних країн світу та вимоги стандартів НАТО до навігаційного забезпе-чення застосування навігаційних систем на базі бесплатформної інерціальної і кореляційно-екстремальної навігаційної систем по геофізичним полях Землі. Показана актуальність створення комплексованих систем навігації і наведення, які задовольняють вимогам по глобальності, автономності і точності, скритності і перешкодозахищеності, необхідності створення кореляційно-екстремальних систем навігації і наведення з використанням інформації про геофізичні поля Землі. Розглянуті документи і стандарти НАТО з вимогами до бортових навігаційних систем літальних апаратів і систем навігації по геофізичних полях. Приведена порівняльна характеристика кореляційно-екстремальних навігаційних систем по геоінформаційних полях Землі: геомагнітному, оптичному, радіолокації, тепловому і гравітаційному.


Ключові слова: глобальна навігаційна система, бортова навігаційна система, геофізичне поле, кореляційно-екстремальна система навігації, інформаційні параметри геофізичних полів