1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Методика оцінювання ефективності застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів

Методика оцінювання ефективності застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів

О.В. Єфремов, В.М. Горбенко, О.А. Коршець
УДК 354.433
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглянуті існуючі підходи щодо оцінювання ефективності застосування підрозділів, озброє-них безпілотними авіаційними комплексами. На підставі аналізу умов проведення антитерористичної операції на сході України запропоновано удосконалення методики оцінювання ефективності застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів в умовах впливу противника не тільки безпосередньо на безпілотні літальні апарати під час виконання ними польотних завдань, а й на підрозділи безпілотних авіаційних комплексів під час їх підготовки до бойового застосування, а саме на етапі висування та зайняття позиційних районів (роз-відувально-ударні дії вогневих засобів противника, мінування шляхів та ділянок місцевості, дії диверсійно-розвідувальних груп та інше).


Ключові слова: підрозділи безпілотних авіаційних комплексів, безпілотні літальні апарати, ефективність застосування, ефективність підготовки, вибір варіанта застосування підрозділів безпілотних авіа-ційних комплексів

Список літератури

1. Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего / В.И. Слипченко. – М.: Вече, 2002. – 384 с.
2. Ткаченко В.І. Оперативне мистецтво Повітряних Сил в сучасних умовах розвитку воєнної науки / В.І. Ткаченко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2008. – № 1(1). – С. 10-13.
3. Мосов С. Аэрокосмическая разведка в современных военных конфликтах: моногр. / С. Мосов. – К.: РУМБ, 2008. – 248 с.
4. Застосування безпілотних літальних апаратів у воєнних конфліктах сучасності / Ю.К. Зіатдінов, М.В. Куклінський, С.П. Мосов, А.Л. Фещенко та ін.
під ред. С.П. Мосова. – К.: Києво-Могилянська академія, 2013. – 248 с.
5. Тенденції розвитку форм і способів збройної боротьби в сучасних локальних війнах і збройних конфліктах: моногр. / П.П. Ткачук, С.П. Мосов, А.П. Красюк та ін.
за ред. к.і.н. Г.П. Воробйова. – Львів: НАСВ, 2015. – 90 с.
6. Мосов С. Беспилотная разведывательная авиация стран мира: история создания, опыт боевого применения, современное состояние, перспективы развития: моногр. / С. Мосов. – К.: РУМБ, 2008. – 160 с.
7. Згурец С.Г. Оружие Украины. Беспилотники: призыв на войну. Беспилотные авиационные комплексы: создание и применение / С.Г. Згурец. – К.: Defense Express, 2015. – 96 с.
8. Мосов С.П. Вимоги до вибору безпілотних авіаційних комплексів для виконання завдань розвідки та спостереження / С.П. Мосов, В.О. Колесніков // Збірник наукових праць центру воєнностратегічних досліджень НУОУ ім. І. Черняховського. – 2016. – № 1 (56). – С. 24-28.
9. Ребрин Ю.К. Методы количественной оценки эффективности средств аэрокосмической разведки / Ю.К. Ребрин, С.А. Станкевич, С.П. Мосов. – К.: КИ ВВС, 1997. – 260 с.
10. Мавренков О.Є. Математична модель для оцінювання бойової ефективності застосування розвідувальних тактичних безпілотних авіаційних комплексів / О.Є. Мавренков, В.І. Улізько // Збірник наукових праць ДНДІА. – 2008. – № 4(11). – С. 57-60.
11. Беспилотные летательные аппараты: методики приближенных расчетов основных параметров и характеристик / В.М. Ильюшко, М.М. Митрахович, А.В. Самков и др.
под ред. В.И. Силкова. – К.: ЦНИИ ВВТ ВС Украины, 2009. – 302 с.
12. Беспилотные авиационные комплексы: методика сравнительной оценки боевых возможностей / М.М. Митрахович, В.И. Силков, А.В. Самков и др.
под ред. В.И. Силкова. – К.: ЦНИИ ВВТ ВС Украины, 2012. – 288 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Єфремов О.В., Горбенко В.М., Коршець О.А. Методика оцінювання ефективності застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 30-36. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.04.