1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Визначення та обґрунтування параметрів безвідмовності на етапі проектування зразка бойової техніки

Визначення та обґрунтування параметрів безвідмовності на етапі проектування зразка бойової техніки

М.О. Слюсаренко, О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Ю. Коркін
УДК 519.873::623
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті авторами запропонований удосконалений процес визначення та обґрунтування параметрів безвідмовності на етапі проектування зразка бойової техніки. Розглядається причини розбіжності між безвідмовністю техніки, яка зазначена у формулярі й тою, що спостерігається при експлуатації. Однією з причин низької надійності (безвідмовності) техніки є недоліки у формуванні показників безвідмовності на етапі проектування. Зазначено, що при обґрунтуванні безвідмовності у технічному завданні дуже важливо правильно визначити імовірність безвідмовної роботи, наробіток до відмови (на відмову) та час безперерв-ної роботи. Розглянуте питання вибору виду функції розподілу часу безвідмовної роботи залежно від умов експлуатації зразка техніки, а також від особливостей її конструкції. Аналіз заводських та полігонних ви-пробувань техніки свідчить, що існує невідповідність, яка виникає між потрібною безвідмовністю зразків техніки та значно низькою безвідмовністю цих зразків, яка спостерігається при експлуатації. Однією з причин такої розбіжності є недоліки методів математичного моделювання безвідмовності, які існують сьогодні. Сучасні методи не завжди враховують найважливіші фактори, що впливають на стан цих зразків у певних умовах застосування. Для того, щоб зменшити цю розбіжність запропонований спосіб моделюван-ня параметрів безвідмовності на етапі проектування зразка техніки. У дослідженні використані основні положення теорії надійності.


Ключові слова: безвідмовність техніки, ймовірність безвідмовної роботи, наробіток на відмову, час безперервної роботи, функція розподілу часу безвідмовної роботи, проектування зразка техніки

Список літератури

1. Козлов Б.А. Справочник по расчету надежности / Б.А. Козлов, И.А. Ушаков. – М.: Советское радио, 1966. – 432 с.
2. Математическое моделирование в задачах исследования надежности технических систем: моногр. / А.П. Ковтуненко, В.В. Зубарев., Б.Н. Ланецкий, А.А. Зверев. – К.: Кн. изд-во Нац. авиац. ун-та, 2006. – 234 с.
3. Широков А.М. Надежность радиоэлектронных устройств / А.М. Широков. – М.: Высшая школа, 1972. – 272 с.
4. Основы теории комплексного обоснования требований к техническим показателям сложных систем: моногр. / В.В. Зубарев и др. – К.: Кн. изд-во Нац. авиац. ун-та, 2010. – 356 с.
5. Канарчук В.Є. Надежность машин / В.Є. Канарчук, С.К. Полянський, М.М. Дмитриєв. – К.: Лыбидь, 2003. – 424 с.
6. ГОСТ СССР 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 37 с.
7. Стрельников В.П. Новая технология исследования надежности машин и аппаратуры [Текст] / В.П. Стрельников // Математичні машини і системи. – К., 2007. – № 3,4. – С. 227-238.
8. Креденцер Б.П. Основы надежности и технического обеспечения радиоэлектронных средств РТВ ПВО [Текст] / Б.П. Креденцер, В.Г. Тоценко. – К.: КВИРТУ, 1983. – 164 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Слюсаренко М.О., Семененко О.М., Бойко Р.В., Коркін О.Ю. Визначення та обґрунтування параметрів безвідмовності на етапі проектування зразка бойової техніки. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 89-93. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.12.