1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Оцінка якості технічних і метрологічних характеристик аналітичних ймовірнісних інформаційно-вимірювальних систем за результатами моделювання

Оцінка якості технічних і метрологічних характеристик аналітичних ймовірнісних інформаційно-вимірювальних систем за результатами моделювання

В.В. Хижняк, А.О. Литовченко, А.Г. Дмитрієв
УДК 389.01.621
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються можливості отримання оцінок якості і прогнозування основних технічних і метрологі-чних характеристик аналітичних ймовірнісних інформаційно-вимірювальних систем за результатами моделювання. В роботі запропоновано розгляд одномірної інформаційно-вимірювальної системи, коли вимірювана величина та фактори, що впливають на результат вимірювання, є безперервними випадковими величинами. Визначений спектр критеріїв та показників ефективності інформаційно-вимірювальної системи з необхідним рівнем деталізації ймовірнісних моделей.


Ключові слова: інформаційно-вимірювальні системи, випадкові процеси, метрологічні характеристики, ймовірнісні моделі

Список літератури

1. Пешель М.И. Моделирование сигналов и систем / М.И. Пешель. – М. :Мир, 1981. – 300 с.
2. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники / П.П. Орнатский. – К.: Вища школа, 1983. – 455 с.
3. Орнатский П.П. Особенности методологии измерений / П.П. Орнатский // Измерительная техника. – 1988. – № 6. – С. 3-4.
4. Орнатский П.П. Эмпирическая информация, информатика и средства создания информации / П.П. Орнатский // Приборы и системы управления. – 1989. – № 12. – С. 14-16.
5. Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей / А.Н. Колмогоров. –М.: Наука, 1974. – 119 с.
6. ГОСТ 8009-89. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. – М.: Изд-во стандартов, 1989.
7. ГОСТ 8011-89. Publishing Standards, 1989.
8. Кавалеров Г.И. Введение в информационную теорию измерений / Г.И. Кавалеров, С.М. Мандельштам. –М.: Энергия, 1974. – 375 с.
9. Рабинович В.И. Информационные характеристики средств контроля и измерений / В.И. Рабинович, М.П. Цапенко. –М.: Энергия, 1968. –44 с.
10. Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных устройств / П.В. Новицкий. – М.: Энергия, 1967. – 248 с.
11. Кузьмин И.В. Оценка эффективности и оптимизации АСКУ / И.В. Кузьмин. – М.: Сов. радио, 1971. – 296 с.
12. Хижняк В.В. Аналіз методів розрахунку імовірнісних характеристик вимірювальних сигналів при їх перетвореннях в типових елементах інформаційно-вимірювальних систем / В.В. Хижняк // Зб. наук. пр. Наукового центру ВПС. – 2003. – Вип. № 6. – С. 162-168.
13. Хижняк В.В. Метод апроксимації двомірних розподілень ймовірності дискретних випадкових процесів за допомогою еквівалентних безперервних розподілень Джонсона / В.В. Хижняк // Системи обробки інформації. – Харків: Харківський військовий університет, 2004. – Вип. 4. – С. 227-233.
14. Хижняк В.В. Обґрунтування можливих варіантів створення полігонної системи траєкторних вимірювань на базі приймачів сигналів супутникових навігаційних систем / В.В. Хижняк // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2003. – № 4(4). – С. 176-182.
15. Кэнделл М.Дж. Теория распределений / М.Дж. Кэнделл, А. Стюарт. –М.: Наука, 1968. – 900 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Хижняк В.В., Литовченко А.О., Дмитрієв А.Г. Оцінка якості технічних і метрологічних характеристик аналітичних ймовірнісних інформаційно-вимірювальних систем за результатами моделювання. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 101-107. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.14.