1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Вдосконалення навчальної підготовки стрільб із РПГ-7В військовослужбовцями Національної гвардії України

Вдосконалення навчальної підготовки стрільб із РПГ-7В військовослужбовцями Національної гвардії України

І.О. Атаманенко, О.І. Костенко, М.В. Матросов
УДК 623.094
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Аналіз бойового застосування РПГ-7 свідчить про його використання при виконанні різноманітних завдань як у бойових діях на танконебезпечних напрямках, так і при проведенні контртерористичних операцій. Враховуючі можливостей вітчизняних виробників імітаційного обладнання (тирів) у статті запро-поновано впровадження трьох етапної системи навчальної підготовки стрільб, яка б дозволила підвищити ефективність навчанні при менших матеріальних витратах.


Ключові слова: навчальна підготовки стрільб, імітаційне обладнання, гранатомет РПГ-7В.

Список літератури

1. Глебов В.В. Танки как объект защиты от средств разведки и систем наведения оружия / В.В. Глебов // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2010. – № 3. – С. 93-99.
2. Мураховский В.И. Оружие пехоты / В.И. Мураховский, Л.Ф. Семён. – М.: Арсенал-Пресс, 1992. – 390 с.
3. Савченко Ф.А. Перспективы развития гранатометных средств ближнего боя / Ф.А. Савченко // Национальные приоритеты России. Серия 1: Наука и военная безопасность. – 2015. – № 3. – С. 30-36.
4. Савченко Ф.А. Оценка влияния параметров функционирования гранатометного вооружения на эффективность его применения // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2011. – № 2. – С. 121-125.
5. Концепция идеального оружия / А.Г. Шипунов, А.В. Игнатов, В.М. Кузнецов, Н.В. Гудков, М.В. Рындин, В.П. Танаев, А.И. Дикшев // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. –2014. –№ (6). –С. 183-195.
6. Сильников М.В. Оценка возможности дополнения систем обеспечения безопасности особо важных объектов средствами активной защиты / М.В. Сильников, В.И. Лазоркин // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2011. – № 67. – С. 1-7.
7. Офіціальний сайт ООО «НПЦ «АЛЕКС-РУБИН»». Лазерные тиры. Описание технологии и состав. [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: https://alex-rubin.pro/laser-shooting/info.
8. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері: моногр. / Г.В. Пєвцов, А.М. Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, А.О. Феклістов, К.І. Хударковський. – Х.: Вид. Рожко С.Г., 2017. – 276 с.
9. Кудрявцев Р.А. Занятие по огневой подготовке методом огневого урока / Р.А. Кудрявцев, Л.И. Тимошенко // Юристъ-Правоведъ. – 2015. – № 6 (73). – С. 108-111.
10. Давиденко А.И. Применение инновационных форм и методов обучения курсантов и слушателей действиям с оружием в различных моделируемых ситуациях / А.И. Давиденко // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2011. – № 4 (14). – С. 43-44.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Атаманенко І.О., Костенко О.І., Матросов М.В. Вдосконалення навчальної підготовки стрільб із РПГ-7В військовослужбовцями Національної гвардії України. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 108-112. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.15.