1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Оцінювання кутових координат джерел випромінювання методом Min-Norm з використанням степеневого базису

Оцінювання кутових координат джерел випромінювання методом Min-Norm з використанням степеневого базису

В.І. Василишин, В.В. Лютов, В.Д. Луняка
Системи обробки інформації. — 2018. — № 4(155). С. 13-18.
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається задача оцінювання кутових координат джерел випромінювання методом Min-Norm з використанням степеневого базису, сформованого на основі степенів кореляційної матриці вхі-дних даних, замість базису власних векторів кореляційної матриці. Така задача є складовою частиною за-дачі оцінювання стану каналу зв’язку для систем зв’язку з MIMO, MIMO-OFDM. На відміну від попередніх робіт, де порогове власне значення вважається відомим, пропонується використання оцінки дисперсії шуму спостереження. Представлені результати імітаційного моделювання, що підтверджують ефективність спектрального аналізу методом Min-Norm при використанні степеневого базису.


Ключові слова: степеневий базис, теорема Келі-Гамільтона, метод Min-Norm, власні вектори, власні значення

Список літератури

1. Space-time processing for MIMO communications
Ed. Gershman A.B. and Sidiropoulos N.D., John Wiley &Sons, 2005. 390 p.
2 Marple S.L., Jr. Digital spectral analysis with applications. Prentice Hall, New Jersey, 1987. 512 p.
3. Ermolaev V.T. Theoretical Foundations for Signal Processing in Wireless Communication Systems / V.T. Ermolaev, A.G. Flaksman. Nizhny Novgorod, 2011. – 344 p.
4. Moreno J.H. Matrix computations on systolic-type arrays / J.H. Moreno, T. Lang. New York: Springer science, 1991. 297 p.
5. Ermolaev V.T. Fast algorithm for minimum-norm direction-of-arrival estimation / V.T. Ermolaev, A.B. Gershman // IEEE Trans.on SP. 1994. Vol. 42, no.9. P. 2389-2394.
6. Mallat S. A wavelet tour of signal processing: second ed. / S. Mallat. Boston: Academic Press, 1999. 637 p.
7. Fenn A.J. Adaptive Antennas and Phased Arrays for Radar and Communications / A.J. Fenn. – Boston: Artech House, 2008. 393 p.
8. Василишин В.И. Предварительная обработка сигналов с использованием метода SSA в задачах спектрального анализа / В.И. Василишин // Прикладная радиоэлектроника: науч.-техн. журнал. – 2014. Том 13, № 1. – С. 43-50.
9. Vasylyshyn V.I. Adaptive variant of the surrogate data technology for enhancing the effectiveness of signal spectral analysis using eigenstructure methods / V.I. Vasylyshyn // Radioelectronics and Communications Systems. 2015. Vol. 58, No. 3. P. 116-126.
10. Hande P. Signal Parameter Estimation via the Cayley–Hamilton Constraint / P. Hande, L. Tong // IEEE Signal Process-ing Letters. – 2001. Vol. 8, No. 4. P. 110-113.
11. Xin J. Simple and efficient nonparametric method for estimating the number of signals without eigendecomposition / J. Xin, N. Zheng, A. Sano // IEEE Trans. on SP. 2007. Vol. 55, No. 4. P. 1405-1420.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Василишин В.І., Лютов В.В., Луняка В.Д. Оцінювання кутових координат джерел випромінювання методом Min-Norm з використанням степеневого базису. Системи обробки інформації. 2018. № 4(155). С. 13-18. https://doi.org/10.30748/soi.2018.155.02.