1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Визначення поправок на нестабільність засобів вимірювань

Визначення поправок на нестабільність засобів вимірювань

Д.В. Спутнова
Анотації на мовах:


Анотация: У зв'язку з тим, що поки не вироблений прийнятний підхід до визначення значення поправки до показань ЗВ на нестабільність, це питання як і раніше залишається актуальним у фахівців і керівників метрологічних служб. Одним із завдань, що вирішуються в такому випадку, є забезпечення простежуваності результатів вимірювань, застосовуючи калібрування ЗВ і введення різних поправок до їх показань, в тому числі поправок на нестабільність. Відповідно до вищевикладеного, в даній статті описані моделі для оцінки значення поправок на нестабільність засобів вимірювань, а також наведено їх аналіз придатності використовуючи щорічні дані результатів повірки калібратора-вимірювача КИСС-03, комплекту світлофільтрів КНС-10.2 і калібратора тиску СРН 6000. Проведено порівняльний аналіз методів моделюванням методом Монте-Карло, а також експериментальне дослідження ЗВ з метою оцінювання нестабільності. Було здійснено підбір моделі, що адекватно описує нестабільність засобів вимірювань відповідно до РМГ 115-2011. В результаті отримані оцінки середньої швидкості дрейфу похибки заходів і прогноз із застосуванням статистичних моделей (середня швидкість дрейфу, усереднена за кількома відліками відповідно до рекомендацій РМГ 74-2004, РМГ 115-2011 і COOMET R / GM / 32 до: 2017; середня швидкість дрейфу , оцінена методом найменших квадратів (МНК); середня швидкість дрейфу, оцінена методами простої (SMA), зваженої (WMA) або експоненційної (EMA) ковзної середньої) опису нестабільності, обраних для дослідження ЗВІ. Був зроблений висновок, що найбільш прийнятний прогноз забезпечує використання моделі експоненціальної (ЕМА) і зваженої (WMA) ковзних середніх.


Ключові слова: нестабільність вимірювань, міра, вимірювальні прилади, швидкість дрейфу, інтервали між калібруваннями

Список літератури

1. Данилов А.А. Методы установления и корректировки межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений / А.А. Данилов // Главный метролог. – 2005. – № 6. – С. 29-36.
2. Бержинская М.В. Сравнительный анализ методов определения поправок на нестабильность / М.В. Бержинская, А.А. Данилов, Д.В. Спутнова // Сб. докл.: XXVI Национаален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2016”. – С. 85-89.
3. Об оценке нестабильности средств измерений, применяемых при калибровке / А.А. Данилов, М.В. Бержинская, Ю.М. Голубинский, Д.В. Спутнова // Сб. докл. XIII международного семинара “Неопределенность измерений: научные, законодательные, методические и прикладные аспекты” (UM-2016). – Минск: БелГИМ, 2016. – С. 53-56.
4. РМГ 74-2004 ГСИ Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200039109.
5. РМГ 115-2011. ГСИ. Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оценива-ния неопределенности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1991403/.
6. COOMET R/GM/32:2017 Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оцени-вания неопределённости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.coomet.net/fileadmin/user_files/ DOCUMENTS/COOMET_Documents/Pecommenda-tions/COOMET_R_GM_32_2017_ru.pdf.
7. Данилов А.А. Анализ моделей описания нестабильности средств измерений / А.А. Данилов, Д.В. Спутнова // Приборы. – 2018. – №3. – С. 6-12.
8. Данилов А.А. Теоретические основы сличения эталонов / А.А. Данилов // Законодательная и прикладная метро- логия. – 2007. – № 2. – С. 13-18.
9. Бержинская М.В. Теоретические основы экспериментального определения погрешности от временной неста-бильности средств измерений / М.В. Бержинская, А.А. Данилов // Измерительная техника. – 2009. – № 3. – С. 11-12.
10. Агафонова О.В. Об оценивании нестабильности средств измерений при использовании различных экземпляров однотипных эталонов / О.В. Агафонова, М.В. Бержинская, А.А. Данилов // Сб. докл.: Труды международного симпозиу-ма «Надежность и качество». – Пенза: изд-во ПГУ, 2013. – Т. 2. – С. 69-70.