1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Оцінка точності визначення координат та курсу морського об'єкту в умовах невизначеності

Оцінка точності визначення координат та курсу морського об'єкту в умовах невизначеності

Д.В. Обідін, Д.В. Макарчук, О.М. Мішуков
УДК 626.4:681.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Оцінені методичні похибки вироблення геодезичних координат, які викликані неточним урахуванням радіусів кривизни прийнятого для навігації загально-земного еліпсоїда при роботі системи числення. Показано, що такі помилки пов’язані з маневруванням об'єкта, при цьому вплив збурень на вертикаль носить короткочасний, імпульсний характер, визначена поправка курсу, яка вироблена інерційною системою або іншим курсовказівником і дорівнює різниці виміряного та обчисленого значень азимутів світил. Результати забезпечують визначення величини поправки до курсу, виробленого інерційної системою на еліпсоїді. Проведена оцінка точності визначення курсу морського об’єкту в умовах невизначеності. Встановлено, що при значеннях кутів гіростабілізації гіроплатформи відносно своїх осей у межах однієї секунди величина похибки у визначенні курсу не перевищує чотирьох секунд, що краще за сучасні аналоги.


Ключові слова: координати морського об’єкта, курс руху, невизначеність, модель загально-земного еліпсоїда

Список літератури

1. К вопросу построения автоматизированной системы мониторинга параметров высокоточного навигационного поля / В.В. Каретников, И.В. Пащенко, А.И. Соколов, И.Г. Кузнецов // Морская радиоэлектроника. – 2015. – № 2(52). – С. 24-27.
2. Соловьев И. Морская радиоэлектроника / И. Соловьев. – Санкт-Петербург: Политехника, 2003. – 185 с.
3. Rogers R.M. Applied Mathematics in Integrated Navigation Systems / R.M. Rogers // AIAA Educational Series, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc, Reston, VA. – 2003.
4. Grewal M.S. Global Positioning Systems, Inertial navigation and integration / M.S. Grewal, L.R. Weill, A.P. Andrews, Wiley, New York. – 2007. – 416 р.
5. Алешин Б.С., Веременко К.К. Ориентация и навигация подвижных объектов: современные информационные технологии / Б.С. Алешин, К.К. Веременко. – М.: Наука, 2006. – 424 с.
6. Герасимов С.В. Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities / С. Герасимов, Ю. Шапран, M. Стахова // Системи обробки інформації. – 2018. – № 1(152). – C. 148-154. – https://doi.org/10.30748/soi.2018.152.21.
7. Герасимов С.В. Розробка та дослідження методу розрахунку достовірності вимірювального контролю параметрів радіотехнічних систем морського транспорту / С.В. Герасимов, Ю.Є. Шапран, В.В. Кірвас // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 4(52). – С. 5-10.
8. Басов В.Г. Измерительные сигналы и функциональные устройства их обработки / В.Г. Басов. – Минск: БГУИР, 2013. – 119 с.
9. Friedman N. The Naval Institute Guide to World Naval Weapon System / N. Friedman. – Naval Institute Press, 2006. – 858 p.
10. Страхов А.Ф. Автоматизированные измерительные комплексы / А.Ф. Страхов. – М.: Энергоиздат, 1990. – 216 с.
11. Admiralty list of radio signals Global maritime distress and safety system. Vol 5. NP 285. – GMDSS., 2000. – 338 p.
12. Theoretical basic concepts for formation of the criteria for measurement signals synthesis optimality for control of complex radio engineering systems technical status / А.Ю. Браславська, С.В. Герасимов, Г.М. Зубрицький, О.І. Тимочко, О.О. Тімочко // Системи обробки інформації. – 2017. – № 5(151). – С. 151-157. https://doi.org/10.30748/soi.2017.151.20
13. Qriffiths В.E. Optimal control of jump-linear gaussian systems / В.E. Qriffiths, K.A. Loparo // Int. J. of control. – 1985. – N. 4(42). – P. 791-819.
14. Герасимов С.В. Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень / С.В. Герасимов, В.В. Грідіна // Системи обробки інформації. – 2018. – № 2(153). – C. 159-164. https://doi.org/10.30748/soi.2018.153.20.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Обідін Д.В., Макарчук Д.В., Мішуков О.М. Оцінка точності визначення координат та курсу морського об'єкту в умовах невизначеності. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 4(56). С. 115-120. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.16.