1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Дослідження можливості підвищення скритності сигнально-кодових конструкцій в системах радіозв'язку шляхом впровадження псевдовипадкової послідовності Лемера

Дослідження можливості підвищення скритності сигнально-кодових конструкцій в системах радіозв'язку шляхом впровадження псевдовипадкової послідовності Лемера

С.В. Озєров, А.В. Литвин, С.В. Жежеря, В.І. Ляховський
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі проведено аналіз статистичних і динамічних властивостей базової псевдовипадкової послідовності чисел сформованої за допомогою мультиплікативного конгруентного методу Лемера. Доведено, що застосування даної послідовності в якості модулюючої функції гармонійної несучої дозволяє отримати інформаційний гармонійний сигнал, що має підвищену скритність за рахунок схожості статистичних та динамічних характеристик інформаційного сигналу з аналогічними характеристиками шуму спостереження. Показано, що такий підхід формування скритного сигналу розвиває можливості скритих систем передачі даних та може бути реалізований в комплексах широкосмугового радіозв'язку військового призначення.


Ключові слова: радіозв'язок, скритність, трафік, мультиплікативний конгруентний метод Лемера, шум спостереження

Список літератури

1. Кушнір О.І. Основні тенденції та перспективи розвитку військового радіорелейного зв’язку / О.І. Кушнір, К.С. Васюта, С.В. Озеров та ін. // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил.  2017.  № 4(53).  С. 7-11.
2. Outage Performance Analysis of a Dual-Hop Radio Relay System Operating at Frequencies above 10GHz / V.K. Sakarellos, K. Vasileios, D. Skraparlis, A.D. Panagopoulos // IEEE Transactions on Communications.  2010.  № 58(11).  P. 3104-3109.
3. Geng L. Efficient User Association in Cellular Networks With Hybrid Cognitive Radio Relays / L. Geng, Z. Yuping, B. Kaigui // IEEE Communications Letters.  2016.  № 20(7). P. 1413-1416.
4. Musavian L. Effective capacity for interference and delay constrained cognitive radio relay channels / L. Musavian, S. Aissa, S. Lambotharan // IEEE Transactions on Wireless Communications.  2014.  No. 9(5). P. 1698-1707.
5. Васюта К.С. Стеганографическая сеть передачи данных на основе MIMO-технологии и хаотических несущих [Електронний ресурс] / К.С. Васюта, С.В. Озеров // Проблеми телекомунікацій. – 2013. – № 2(11), С. 56-65. Режим доступу: http://pt.journal.kh.ua/2013/2/1/132_vasuta_steg.pdf.
6. Анализ возможности применения мультипликативного конгруэнтного метода Лемера для стеганографической передачи данных в системе военной радиосвязи / А.И. Кушнир, К.С. Васюта, О.И. Сухаревский, С.В. Озеров, А.Н. Королюк // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2013. – № 4(37). – С. 66-69.
7. Борисов В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты / В.И. Борисов, В.М. Зинчук, А.Е. Лимарев
под ред. В.И. Борисова. – М.: Радио Софт, 2008. – 512 с.
8. Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами / Л. Е. Варакин.  М.: Радио и связь, 1985.  384 с.
9. Использование BDS-статистики для оценки скрытности сигнала, полученного перемешиванием хаотической несущей / П.Ю. Костенко, К.С. Васюта, А.Н. Барсуков [и др.] // Известия вузов. Радиоэлектроника.  2010.  № 5(53).  С. 41-45.
10. Patidar V. A pseudo random bit generatorbased on chaotic logistic map and its statistical testing / V. Patidar, K.K. Sud, N.K. Pareek // Informatica. – 2009. – № 33(4). – Р. 441-452.
11. Cho K. Chaotic cryptography using augmented Lorenz equations aided by quantum key distribution / K. Cho, T. Miyano // IEEE Trans. Circuits Syst. – 2015. – № 62(2). – Р. 478-487.
12. Periodic performance of the chaotic spread spectrum sequence on finite precision / C. Zhu, L. Zhang, Y. Wang, J. Liu, L. Mao // Journal of Systems Engineering and Electronics. – 2008. – Vol. 19, No. 4, – Р. 672-678.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дослідження можливості підвищення скритності сигнально-кодових конструкцій в системах радіозв'язку шляхом впровадження псевдовипадкової послідовності Лемера / С.В. Озєров, А.В. Литвин, С.В. Жежеря, В.І. Ляховський  // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 4(56). – С. 121-127. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.17.