1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Аналіз ORM-бібліотек для операційної системи Android

Аналіз ORM-бібліотек для операційної системи Android

В.М. Федорченко, О.В. Сєвєрінов, С.В. Родіонов
Тематика статті: Загальні питання
УДК 004.428.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Предметом дослідження в статті є процес розробки мобільних data-орієнтованих додатків для платформи Android. Стаття присвячена детальному аналізу сучасних методів управління базами даних в ОС Android. Мета роботи – оцінка ефективності різних бібліотек, що забезпечують взаємодію додатку з БД і реалізують ORM - технологію програмування. У статті вирішуються наступні завдання: розгляд і аналіз найбільш поширених ORM-бібліотек сторонніх розробників для платформи Android. Основний зміст дослідження становить порівняльний аналіз найбільш поширених ORM-бібліотек і результатів їх роботи в однакових умовах. Отримані наступні результати: проаналізовано складність використання API бібліотек при програмної реалізації ORM-моделі. Наведено результати дослідження швидкодії виконання CRUD-операцій в мобільному додатку із застосуванням розглянутих бібліотек. Висновки: проведений аналіз дозволяє підвищити ефективність процесу розробки і масштабування мобільних додатків в частині управління базами даних для платформи Android.


Ключові слова: база даних, Android, ORM, ORM-бібліотека, ActiveAndroid, ORMLite, GreenDAO, SugarORM

Список літератури

1. Sommerhoff Peter. Kotlin for Android App Development / Peter Sommerhoff. – Addison-Wesley Professional, 2018. – 432 p.
2. Späth Peter. Pro Android with Kotlin: Developing Modern Mobile Apps / Peter Späth. – Apress, 2018. – 485 p.
3. Stroud Adam. Android Database Best Practices / Adam Stroud. – Addison-Wesley Professional, 2016. – 288 p.
4. Save data in a local database using Room [Electronic resource]. – Available at: https://developer.android.com/training/data-storage/room/.
5. ActiveAndroid Guide [Electronic resource]. – Available at: https://guides.codepath.com/android/activeandroid-guide.
6. Introduction to GreenDAO [Electronic resource]. – Available at: http://greendao-orm.com/documentation/introduction/.
7. Ешин С.С. Сравнительный анализ API ORM-библиотек для платформы Android / С.С. Ешин // Информатика: проблемы, методология, технологии, 2015.
8. Titze D. Preventing Library Spoofing on Android / Titze, D., & Schutte, J. // 2015 IEEE Trustcom/BigDataSE/ISPA. https://doi.org/10.1109/trustcom.2015.494.
9. Petrucha J. Design of database applications in mobile devices with OS Android / J. Petrucha // 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2016, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, 2016. https://doi.org/10.5593/sgem2016/b21/s07.023.
10. Есин В.И. Возможности различных схем баз данных по представлению и работе с данными / В.И. Есин // Системи обробки інформації. – 2012. – № 2(100). – С. 195-198.
11. Третяк В.Ф. Использование технологии репликации в системе управления распределенными базами данных / В.Ф. Третяк, И.Е. Кужель, В.М. Приходько // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2010. – № 2(24). – С. 109-114.
12. Танянский С.С. Условия сохранения корректного состояния базы данных при модификации структуры отношений / С.С. Танянский // Системи обробки інформації. – 2012. – № 9(107). – С. 211-214.
13. Nooh Taha Nasif Development of a hybrid mobile application for android with the function of processing and scanning of bar-codes / Nasif Nooh Taha // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. –№. 2(50). – С. 159-167.
14. Дубровський, М.С. Comparative overview of basic cybervulnerabilities of mobile applications for Android operating system / М.С. Дубровський, С.Г. Семенов// Системи обробки інформації. – 2016. – № 3(140). – С. 18-20.
15. Ільїна І.В. Аналіз можливостей впровадження спеціального програмного забезпечення в ОС Android / І.В. Ільїна, О.С. Петленко // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 2(42). – С. 90-91.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Федорченко В. М. Аналіз ORM-бібліотек для операційної системи Android / В.М. Федорченко, О.В. Сєвєрінов, С.В. Родіонов  // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 4(56). – С. 152-158. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.21.