1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(34)'2019
  5. Удосконалення методики розрахунку захищеності оглядових радіолокаційних станцій радіотехнічних військ від активних шумових перешкод

Удосконалення методики розрахунку захищеності оглядових радіолокаційних станцій радіотехнічних військ від активних шумових перешкод

В.Й. Климченко, В.А. Лупандін, С.В. Закіров
УДК 623.4.017:621.396.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Аналізуються існуючі показники захисту оглядових РЛС радіотехнічних військ від активних шумових перешкод, для визначення яких в прийнятих методиках користуються поняттям еквівалентного джерела перешкод. Доведена обмеженість умов застосування таких показників. Пропонується ввести такий показ-ник, як спектральна густина потоку потужності в точці стояння РЛС, за якої відбувається припустиме стиснення зони виявлення цілей. Запропонований показник є властивим для РЛС заданого типу і не зале-жить від того, якими засобами створена означена спектральна густина потоку потужності. Запропоно-вана удосконалена методика розрахунку захищеності оглядових РЛС від активних шумових перешкод.


Ключові слова: радіолокаційна станція, активна шумова перешкода, спектральна густина потужності, спектральна густина потоку потужності

Список літератури

1. Довідник з протиповітряної оборони / А.Я. Торопчин, І.О. Романенко, Ю.Г. Даник та ін. –Харків: ХВУ, 2003. – 368 с.
2. Тактика радіотехнічних військ / Б.В. Бакуменко, В.І. Боровий, В.В. Ковкін та ін.
за ред. Б.В. Бакуменка. – Харків: ХУПС, 2007. – 228 с.
3. Справочник офицера воздушно-космической обороны / Под общей редакцией С.К. Бурмистрова. – Тверь: ВА ВКО, 2006. – 564 с.
4. ВСТ ЗТВ 01.2014.001-2014 (01) Загальні технічні вимоги Міністерства оборони України до озброєння та військової техніки. Загальні тактико-технічні вимоги до наземних радіолокаційних засобів виявлення повітряних цілей, розвідки, наведення та цілевказання. – К.: ЦУМІС МО України, 2014. – 51 с.
5. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория: справочник / Я. Ширман, С. Багдасарян, А. Маляренко и др. – 2-е изд. – М.: Радиотехника, 2007. – 512 с.
6. Радиоприемные устройства / Н.Н. Фомин, О.В. Буга, А.А. Головин и др.
под ред. Н.Н. Фомина. – 2-е изд. – М.: Радио и связь, 2003. – 520 с.
7. Куприянов А.И. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы / А.И. Куприянов, А.В. Сахаров. – М.: Вузов-ская книга, 2007. – 354 с.
8. Фейнберг Е.Л. Распространение радиоволн вдоль земной поверхности / Е.Л. Фейнберг. – М.: Наука, 1999. – 496 с.
9. Richards Mark A. Principles of Modern Radar / Mark A. Richards, James A. Scheer, William A. Holm. – Scitech Pub, 2010. – Vol. I − 924 p.
10. Абарыков В. Эффективные коэффициенты отражения от земной поверхности при малых углах скольжения [Электронный ресурс] / В.Н. Абарыков, А.С. Батороев // Зондирование земных покровов радарами с синтезированной апертурой: электронный сб. докладов российской научной конференции 6 – 10 сентября 2010. – Улан-Удэ. – Режим доступa: http://jre.cplire.ru/iso/library/Ulan-Ude-2010/conf.pdf.
11. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн / Г.П. Грудинская. – М: Высшая школа, 1975. – 280 с.
12. Приземные зоны видимости РЛС с учетом влияния сферичности Земли и радиорефракции / Н.А. Арманд, В.А. Андрианов, Б.В. Ракитин и др. – М.: ИРЭ АН СССР, 1977. – 80 с.
13. Справочник по антенной технике: в 5 т. / Под ред. Л.Д. Бахраха. – М.: Радиотехника, 1997. – Т. 1. – 257 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Климченко В.Й., Лупандін В.А., Закіров С.В. Удосконалення методики розрахунку захищеності оглядових радіолокаційних станцій радіотехнічних військ від активних шумових перешкод. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2019. № 1(34). С. 51-57. https://doi.org/10.30748/nitps.2019.34.07.